Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNERGELER

                                                    YÖNERGELER

 

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi(YENİ)

Öğrenci Toplulukları Yönergesi(YENİ)

Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esasları (YENİ)

Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi(YENİ)

Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi(YENİ)

Kalite Güvencesi Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Öğrenci Gezi Yönergesi

Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri (29.11.2018 tarihinden önce doçent unvanı alanların Profesörlüğe yükseltilmesinde ve bu tariten sonra yeniden ataması yapılacak olan Dr. Öğr. Üyelerinin atamalarında uygulanacaktır.)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları

Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları

Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

Bozok Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi

Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi

Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Özel Öğrenci Yönergesi

Akademik Danışmanlık Yönergesi